Prečo by sme mali spoznávať iné kultúry?

Prečo by sme mali spoznávať iné kultúry?

Najdôležitejšie je pamätať na to, že všetci sme len ľudia, ktorí sa snažia robiť všetko, čo je v našich silách. Takže, keď si každý človek vezme na seba svoje zásluhy, vždy vás uvidí správne.
 
Rôzne skúsenosti
Austrália sa stáva multikultúrnejšou, čo znamená, že ľudia a tradície z iných krajín a kultúr sa stávajú viac nápadnými a oslavovanými. Môžete tu stretnúť rôznych ľudí a zažiť situácie, ktoré sú pre vás neznáme.

focení.jpg
 
Spôsob, ako pochopiť kultúrne rozdiely
Je ľahšie pridržiavať sa toho, čo poznáte, ako sa snažiť poznávať nových ľudí, ktorí sú naviac od vás odlišní. Aktívne sa snažiť pochopiť a prijať kultúrne rozdiely vám môže otvoriť celý svet vzrušujúcich nových možností a skúseností.
 
Čo môžete urobiť?

Buďte si vedomí samy seba
Vytvorte si svoje vlastné presvedčenie, hodnoty a osobné predsudky. Môže to znieť ako konfrontácia, ale tým budete môcť premýšľať o tom, ako by tieto vlastnosti mohli ovplyvniť váš prístup a pochopenie rozdielov.

Urobte si vlastný výskum
Poznanie rôznych kultúr môže byť skvelým spôsobom, ako rozvíjať chápanie kultúrnej rozmanitosti. Výskum môžete robiť online alebo prostredníctvom kníh, a študovať tak históriu a tradície iných kultúr.

lokomotiva.jpg
 
Porozprávajte sa s niekým z iného kultúrneho prostredia
Skúste spoznať trochu lepšie aj inú kultúru. Nemusíte sa ľudí pýtať priamo na ich kultúru, ale skúste ich spoznať a automaticky sa dozviete viac o ich živote a skúsenostiach.

Cestovanie
Jedným z najlepších spôsobov, ako zažiť a pochopiť iné kultúry, je skutočne žiť medzi tými ľuďmi. Plánovanie cesty do krajiny, o ktorú máte záujem, môže byť najlepším spôsobom ako sa otvoriť novým kultúram.
 
Buďte viac tolerantní
Niekedy nie je vôbec ľahké pochopiť kultúrne rozdiely z akéhokoľvek dôvodu. V týchto situáciách je najlepším prístupom len uznať, že niektorí ľudia sú iní a jednoducho to akceptovať.